Aeolian Α. Ε. Ε. Χ.

Νέα - Ανακοινώσεις

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 01 02 2019

Αποφάσεις  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ (υπό εκκαθάριση), που πραγματοποιήθηκε σήμερα την 01η Φεβρουαρίου 2019 στα γραφεία μας, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 43 μέτοχοι, κάτοχοι 1.534.014 μετοχών – ψήφων ή 68,62% του μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αφού παρίσταται ποσοστό άνω των 2/3 του καταβεβλημένου  μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

περισσότερα

Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου για 01.02.2019

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/07  (31.01.2019)

Η ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ γνωστοποιεί ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/07 κατά την 31.01.2019 ο αριθμός δικαιωμάτων ψήφου που μπορούν να ασκηθούν από  πληρεξούσιους  στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΙΟΛΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Χ της 01.02.2019 ανέρχεται σε ποσοστό 8,89% επί του Συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου. Αναλυτικότερα

περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 01.02.19

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 

 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Υποβολή και έγκριση Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 14.08.2018 – 20.12.2018 και του Ισολογισμού Λήξης Εκκαθάρισης μετά των επ’ αυτών εκθέσεων των Εκκαθαριστών και του  Ορκωτού Ελεγκτή.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αναγιγνώσκει τις υποβαλλόμενες Οικονομικές Καταστάσεις της   Χρήσης (14.08.2018 – 20.12.2018), την έκθεση του Εκκαθαριστή καθώς και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Νίκου Γαρμπή.

 

Η Γενική Συνέλευση με μετοχές και ψήφους…… (ποσοστό ……) ……….  οικονομική Έκθεση, καθώς και την επ’ αυτών ως άνω Έκθεση του Εκκαθαριστή και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως καταρτίσθηκαν, υποβλήθηκαν αρμοδίως και δημοσιεύθηκαν.

 1. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των Εκκαθαριστών και του Ορκωτού Ελεγκτή για την Χρήση 14.08.2018 -20.12.2018.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση με μετοχές και ψήφους ………. (ποσοστό …..) έλαβε γνώση των αποφάσεων που λήφθηκαν στις Συνεδριάσεις των Εκκαθαριστών της Χρήσης (14.08.2018 – 20.08.2018), όπως αυτές αναγράφονται στα συνταχθέντα σχετικώς Πρακτικά των εν λόγω Συνεδριάσεων των Εκκαθαριστών.

 1. Έγκριση διαδικασιών εκκαθάρισης και πράξεων των εκκαθαριστών

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 Η Γενική Συνέλευση με μετοχές και ψήφους  ………… (ποσοστό…..)

 1. Έγκριση της μετατροπής σε αμοιβαίο κεφάλαιο με την επωνυμία PHOENIX ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3371/2005 των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας με μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου – λόγος μετατροπής.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Η Γενική Συνέλευση με μετοχές και ψήφους ……… (ποσοστό…..) αποφάσισε …

 

 1. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Η Γενική Συνέλευση με μετοχές και ψήφους ……… (ποσοστό…..) αποφάσισε …

 

Μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 01.02.19

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 01.02.2019

Προς

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.

Τμήμα Μετόχων

Τηλ. 210 72463503

Fax: 210 7263666

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ

ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 1ης Φεβρουαρίου 2019

 

Ο  υπογράφων μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία  «ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.»

 

Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία

 

Διεύθυνση

Α.Δ.Τ./ ΑΡ. Μ.Α.Ε.

 

Αριθμός Μετοχών

 

Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ. 

 

 

Με την παρούσα εξουσιοδότηση:

 

Διορίζω/διορίζουμε τον/την ή τους/τις:  

 

1) ……………………………………………………………………………. του ……………………………., κάτοικο ………………………… …………., οδός ……………………………………………………., αρ. ………………, με  Α.Δ.Τ……………………………….. ή και  

2) ………………………………………………………… του………………………., κάτοικο ……………………………, οδός……………………………………….., αρ. ………… , με  Α.Δ.Τ. ……………………….. ή και  

3) ………………………………………………………… του………………………., κάτοικο ……………………………, οδός……………………………………….., αρ. ………… , με  Α.Δ.Τ. ……………………….. ή και  

 

ως πληρεξούσιος και αντιπρόσωπο/ους μου/μας, που έχουν δικαίωμα να ενεργούν χωριστά ή από κοινού (διαγράφεται η μη επιθυμητή περίπτωση) επ’ ονόματι και για λογαριασμό μου/μας για να συμμετάσχει/ουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα συνέλθει στις 1 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας (Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14, Κολωνάκι) καθώς επίσης και σε όλες τις μετά από αναβολή ή Επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν αυτές, και για να ψηφίσει/ουν για τα θέματα της οικείας ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

 

 

 

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 

ή

 

Για κάθε ένα από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης  ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

1. Υποβολή και έγκριση Οικονομικής Έκθεσης  της χρήσης 14.08.2018 – 20.12.2018 και του Ισολογισμού Λήξης Εκκαθάρισης μετά των επ’ αυτών εκθέσεων των Εκκαθαριστών  και του  Ορκωτού Ελεγκτή.

 

 

2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των Εκκαθαριστών και του Ορκωτού Ελεγκτή για την  Χρήση 14.08.2018 -20.12.2018.

 

 

3. Έγκριση διαδικασιών  εκκαθάρισης και πράξεων των εκκαθαριστών

 

 

4. Έγκριση της μετατροπής σε αμοιβαίο κεφάλαιο με την επωνυμία PHOENIX ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3371/2005 των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας με μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου – λόγος μετατροπής.

 

5. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

 

 

Αθήνα, …./…./……..

————————————

(υπογραφή)

 

 

 

 

————————————————————–

(ονοματεπώνυμο)/ (επωνυμία) ή Σφραγίδα

 

Σημειώσεις:

 

 • Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν αυτή (ημερομηνία καταγραφής). Μέτοχοι που έχουν μετοχές καταχωρημένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της « Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.», δεν χρειάζεται να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους για να ψηφίσουν και /ή αν αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.
 • Προκειμένου για εταιρεία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει το όνομα της εταιρείας και την/τις υπογραφή/ές του/των εξουσιοδοτημένου/ων νομίμων εκπροσώπου/ων της και να συνοδεύεται από τα αναγκαία για την νομιμοποίηση αυτών αποδεικτικά έγγραφα.
 • Στην περίπτωση από κοινού κυρίων μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
 • Παρακαλούμε το παρόν «Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου» συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο να κατατεθεί από τον μέτοχο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, οδός Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14 (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κα Σκαρλάτου Ξένη) ή να αποσταλεί στο fax 210 7263666, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, μαζί με το αποδεικτικό έγγραφο της μετοχικής ιδιότητας του αντιπροσωπευόμενου μετόχου (σχετική έγγραφη βεβαίωση της «Ε.Χ.Α.Ε. Α.Ε.» και τα σχετικά νομιμοποιητικά του υπογράφοντος έγγραφα. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού πληρεξουσίου – αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλ. 210-7263503.
 • Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παραβρεθείτε αυτοπροσώπως στην Γενική Συνέλευση και το δηλώσετε εγκαίρως.

 

 

Μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 01.02.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 01.02.2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ” ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Γ.Ε.ΜΗ. 1097701000

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει και τo άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας και μετά την από 09.01.2019 σχετική απόφαση των Εκκαθαριστών της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ” σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 01η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, Πλ. Φιλικής  Εταιρείας αρ. 14, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Υποβολή και έγκριση Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 14.08.2018 – 20.12.2018 και του Ισολογισμού Λήξης Εκκαθάρισης μετά των επ’ αυτών εκθέσεων των Εκκαθαριστών και του  Ορκωτού Ελεγκτή.
 2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των Εκκαθαριστών και του Ορκωτού Ελεγκτή για την Χρήση 14.08.2018 -20.12.2018.
 3. Έγκριση διαδικασιών εκκαθάρισης και πράξεων των εκκαθαριστών
 4. Έγκριση της μετατροπής σε αμοιβαίο κεφάλαιο με την επωνυμία PHOENIX ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3371/2005 των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας με μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου – λόγος μετατροπής.
 5. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία της Ανώνυμης Εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στα οποία τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι, εν προκειμένω, κατά την 27/01/2019. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Δ/νση Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών), η δε ως άνω  σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση  σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθουν στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη  ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο την 29/01/2019. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των μετόχων προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 12η   Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 (Επαναληπτική Συνέλευση), στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, οδός Πλ. Φιλ. Εταιρείας αρ.14. Στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία της Ανώνυμης Εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στα οποία τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ήτοι 27/01/2019 (ημερομηνία καταγραφής Επαναληπτικής Συνέλευσης) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή δε ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα αυτών πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της  Επαναληπτικής Συνέλευσης.

 

Σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, αυτή θα επαναληφθεί την 25η Φεβρουαρίου 2019   ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 (Β’ Επαναληπτική Συνέλευση),στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, οδός Πλ. Φιλ. Εταιρείας αρ.14. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης αυτής, δηλ. κατά την 21η Φεβρουαρίου 2019 (ημερομηνία καταγραφής Β’ Επαναληπτικής Συνέλευσης) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή δε ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα αυτών πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Β’ Επαναληπτικής Συνέλευσης.

 

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει διαδικασίες για την συμμετοχή και την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην Γενική Συνέλευση μέσω αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα.

 

ΙΙ.  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

 

(α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, οι Εκκαθαριστές υποχρεούνται να εγγράψουν στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στους Εκκαθαριστές έως την 17/01/2019, ήτοι δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα θα δημοσιευθούν με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν.2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη θα δημοσιοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο, όπως η παρούσα ημερήσια διάταξη, την 19/01/2019, ήτοι δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα θα τεθεί στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους.

 

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, οι Εκκαθαριστές θα θέσουν στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στους Εκκαθαριστές, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της  Γενικής Συνέλευσης.

 

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που θα υποβληθεί στην Εταιρεία  έως την 26/01/2019, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, οι Εκκαθαριστές υποχρεούνται να παρέχουν στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο  μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της  ημερήσιας διάταξης. Οι Εκκαθαριστές μπορεί να απαντήσουν ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με  το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι  σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Σε κάθε περίπτωση, οι Εκκαθαριστές μπορεί να αρνηθούν την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

 

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του  καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία θα υποβληθεί στην Εταιρεία έως την 26/01/2019, ήτοι, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, οι Εκκαθαριστές υποχρεούνται να παρέχουν στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Οι Εκκαθαριστές μπορεί να αρνηθούν την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

 

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων.

 

Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη  αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Δ/νση Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών) ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ του ως άνω φορέα και της Εταιρείας.

 

ΙΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου διοριζομένου και δι’ απλής επιστολής, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής.  Ανήλικοι και πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

 

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ) Ηλεκτρονική γνωστοποίηση των ανωτέρω γεγονότων δεν προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρείας.

 

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου/-ων γίνονται εγγράφως. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους. Τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους πρέπει να κατατεθούν νομίμως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στα γραφεία της Εταιρείας (Πλ. Φιλ. Εταιρείας αρ. 14, Αθήνα – υπεύθυνη: Ξένη Σκαρλάτου τηλ. 210 7263549 – 210 7263503 fax. 210 7263666) έως την 30/01/2019, ήτοι, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων δεν προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας ούτε επίσης ηλεκτρονική διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου. Τα έντυπα για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου δι’ αντιπροσώπου βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www. aeolian.gr

IV. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Σχέδια αποφάσεων, πληροφοριών και λοιπών εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3, κ.ν. 2190/1920, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.aeolian.gr, μέχρι και την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Εάν για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα ανωτέρω στοιχεία μέσω διαδικτύου, αυτά διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας αλλά και αποστέλλονται ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητάει.

 

Αθήνα 11/01/2019

Οι Εκκαθαριστές

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤ Γ Σ 01 02 19