Aeolian Α. Ε. Ε. Χ.

Νέα - Ανακοινώσεις

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤ.ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 06.12.18


Αποφάσεις  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

 

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα την 06η Δεκεμβρίου 2018 στα γραφεία μας, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 32 μέτοχοι, κάτοχοι 736.985 μετοχών – ψήφων ή 32,97% του μετοχικού κεφαλαίου. Δεδομένου ότι στην παρούσα Γενική Συνέλευση τα προς συζήτηση θέματα δεν απαιτούν την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 29 του Ν.2190/1920, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αφού παρίστανται ποσοστό άνω του 1/5 του καταβεβλημένου  μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

περισσότερα

Σχέδιο Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 06.12.18

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 

 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή και έγκριση της Οικονομικής Έκθεσης της Χρήσης 1.1.2018 – 13.08.2018 και Ισολογισμού Έναρξης Εκκαθάρισης μετά των επ’ αυτών εκθέσεων των Εκκαθαριστών και του  Ορκωτού Ελεγκτή.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αναγιγνώσκει τις υποβαλλόμενες Οικονομικές Καταστάσεις της  Εταιρικής Χρήσης (1.1.2018 – 13.08.2018), την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Νίκου Γαρμπή.

περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της «ΑΙΟΛΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Χ.» που υφίστανται κατά την 14η Νοεμβρίου  2018, ημερομηνία της Πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 06ης Δεκεμβρίου 2018, ανέρχεται σε 2.235.600 μτχ.

Υπόδειγμα εξουσιοδότησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 06.12.18

Προς: ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (υπό εκκαθάριση) – Τμήμα Μετόχων. Τηλ. 210 7243900 – Fax: 210 7294183

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ

ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 6ης Δεκεμβρίου 2018

 

Ο  υπογράφων μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία  «ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.»

περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 06.12.18

          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ” ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Γ.Ε.ΜΗ. 1097701000

  ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει και τo άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας και μετά την από 14.11.2018 σχετική απόφαση των Εκκαθαριστών της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ” σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 6η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, Πλ. Φιλικής  Εταιρείας αρ. 14, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή και έγκριση της Οικονομικής Έκθεσης της Χρήσης 1.1.2018 – 13.08.2018 και Ισολογισμού Έναρξης Εκκαθάρισης μετά των επ’ αυτών εκθέσεων των Εκκαθαριστών και του  Ορκωτού Ελεγκτή.
  2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την Εταιρική Χρήση 1.1.2018 – 13.08.2018.

3.Πορεία της Εκκαθάρισης

  1. Αντικατάσταση εκκαθαριστού
  2. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

περισσότερα