Aeolian Α. Ε. Ε. Χ.

Δελτία Τύπου

Οικονομικό Ημερολόγιο 2018

Στα πλαίσια της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο του Έτους 2018:

Ανακοίνωση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2017: Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Παρασκευή 25 Μαΐου 2018

Η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2017

Ανακοίνωση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης 2018: Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018

Στην περίπτωση που η Εταιρεία αποφασίσει αλλαγή των παραπάνω ημερομηνιών θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2018_3

 

Μεταβολή ποσοστού – δικαιωμάτων ψήφου Ν.3556/07

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ  ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ν.3556/2007

Η ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης την οποία έλαβε στις 29.09.2017 από την EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. , ότι η εν λόγω εταιρεία προέβη  σε αγορά στις 28.09.2017 100.908 μετοχών της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ., με αποτέλεσμα το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου να μεταβληθεί από  5,70% σε 10,21% άμεσης συμμετοχής. Με τη συναλλαγή της  28.09.2017 μεταβλήθηκε και η συνολική συμμετοχή της COLBERT PARTICIPATIONS SA  στην ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ με άμμεση συμμετοχή 0,17% και έμμεση συμμετοχή 10,38%.

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2017

Mπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:

Μεταβολή Ποσοστού – Δικαιωμάτων ψήφου 29.09.2017

Αντικατάσταση Υπεύθυνου Επενδύσεων

Η ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ανακοινώνει ότι από 07.09.2017 τα καθήκοντα του Υπευθύνου Επενδύσεων αναλαμβάνει ο κύριος Κωνσταντίνος Τζήμος, σε αντικατάσταση του κυρίου Δημήτρη Σκαλαίου που αποχώρησε.

Αθήνα 13.09.2017

Mπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

REVERSE SPLIT – ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (εφεξής η «Εταιρεία») ότι η Γενική Συνέλευση (Α’ Επαναληπτική) των μετόχων της 20.06.2017 αποφάσισε: α) Τη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) από 11.178.000 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 2.235.600 κοινές ονομαστικές μετοχές, με αναλογία αντικατάστασης 1 νέα μετοχή για κάθε 5 παλαιές, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από 1,12 ευρώ σε 5,60 ευρώ, β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 9.836.640,00 ευρώ με ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας από 5,60 ευρώ σε 10,00 ευρώ, γ) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 14.307.840,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας από 10,00 ευρώ σε 3,60 ευρώ με συμψηφισμό ζημιών και δ) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των 7.265.700,00 ευρώ με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, ποσού 3,25 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,60 ευρώ σε 0,35 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 782.460,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 2.235.600 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με την αριθ. 76168/07.07.2017 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών στη συνεδρίασή της 13.07.2017 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.») των 2.235.600 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, νέας (αρχικής) ονομαστικής αξίας έκαστης 5,60 ευρώ, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 11.178.000 κοινών ονομαστικών μετοχών και ενημερώθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας από 5,60 ευρώ σε 10,00 ευρώ και για τη μείωση της ονομαστικής αξίας από 10,00 ευρώ σε 3,60 ευρώ και την περαιτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,60 ευρώ σε 0,35 ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ποσού 3,25 ευρώ ανά μετοχή.

Με απόφαση της Εταιρείας, η 18η Ιουλίου 2017 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 11.178.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στην Αγορά Αξιών του Χ.A.

Από την επομένη εργάσιμη, 19η Ιουλίου 2017, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.

Δικαιούχοι των νέων μετοχών για το reverse split είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.») ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 20η Ιουλίου 2017 (Record Date 1).

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 2.235.600 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία, 3,60 ευρώ ανά μετοχή, ορίζεται η  24η Ιουλίου 2017.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των μετοχών της Εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 2.235.600 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

Η τιμή εκκίνησής τους θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σ.Α.Τ.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 25η Ιουλίου 2017 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στην Αγορά Αξιών του Χ.Α με νέα ονομαστική αξία 0,35 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στου μετόχους ποσού ευρώ 3,25 ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017 (Record date 2) (εφεξής οι «Μέτοχοι»).

Η επιστροφή του κεφαλαίου θα αρχίσει να καταβάλλεται την 31η Ιουλίου 2017 από την τράπεζα «BNP PARIBAS Securities Services» ως ακολούθως:

  1. Στους Χειριστές των λογαριασμών αξιών των Μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί σχετική εξουσιοδότηση για είσπραξη χρηματικών διανομών.
  2. Στο Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) που οι Μέτοχοι έχουν δηλώσει για την καταβολή των χρηματικών διανομών σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ’ αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους Μετόχους που δεν έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση για είσπραξη μερισμάτων σε Χειριστή ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση.

Η παραπάνω χρηματική διανομή πραγματοποιείται αποκλειστικά με κεφάλαια εξωτερικού. Με την πάροδο 10 ημερών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλαδή από την 11η Αυγούστου 2017, η επιστροφή κεφαλαίου θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14, 106-73 Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210 72 43 900, email inv.rel@aeolian.gr κα Ξένη Σκαρλάτου) και στην πληρώτρια τράπεζα «BNP PARIBAS Securities Services» (τηλ. 2107468500, email custody_operations_athens@bnpparibas.com , κος Αθανασιάς Νικόλαος).

 

Αθήνα, 13/07/2017

 

Mπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:

REVERSE SPLIT – ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2017

Αποφάσεις Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (20.06.17)

Αποφάσεις A’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης

 

Στην Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ, που πραγματοποιήθηκε την 20η Ιουνίου 2017 στα γραφεία μας, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 43 μέτοχοι, κάτοχοι 6.950.030 μετοχών – ψήφων, σχηματίζοντας, δηλαδή, απαρτία ποσοστού 62,18% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν τα ακόλουθα:

  1. α. Μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής με συνένωση μετοχών (reverse split) με αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α. του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

β. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ποσού από το λογαριασμό «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α. του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

γ.  Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με συμψηφισμό ζημιών με αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α. του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

δ.  Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή του ποσού της μείωσης με καταβολή μετρητών στους Μετόχους, με αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α. του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

  1. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τη στρογγυλοποίηση αδιάθετων κλασματικών υπολοίπων που τυχόν προκύψουν από τις εταιρικές πράξεις, οι οποίες θα αποφασιστούν από τη συγκαλούμενη από την παρούσα πρόσκληση Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 5ο: Των παραπάνω υπό στοιχεία α, β, γ, και δ υποθεμάτων προτείνεται και αποφασίζεται ομόφωνα και παμψηφεί η κοινή συζήτηση και λήψη αποφάσεως λόγω συνάφειας.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατά πλειοψηφία  (με μετοχές – ψήφους 6.948.580, ήτοι ποσοστό 99,97% των παρισταμένων):

α) την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από € 1,12 σε € 5,60 με συνένωση μετοχών (reverse split), ο αριθμός των οποίων θα αναχθεί από 11.178.000 σε 2.235.600. Μετά από την παραπάνω αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με συνένωση μετοχών (reverse split), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 12.519.360 και διαιρείται 2.235.600 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 5,60 εκάστη.

β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 9.836.640 με ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από  πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά (€ 5,60) σε δέκα ευρώ (€ 10,00). Μετά από την παραπάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 22.356.000 και διαιρείται σε 2.235.600 μετοχές ονομαστικής αξίας € 10,00 εκάστη.

γ) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 14.307.840 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 10,00 ευρώ εκάστη σε 3,60 ευρώ εκάστη με συμψηφισμό ζημιών. Μετά από την παραπάνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε € 8.048.160 και θα διαιρείται σε 2.235.600 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 3,60 εκάστη.

δ) την περαιτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των  7.265.700,00 ευρώ , με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 3,60  σε € 0,35 και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ήτοι ποσού € 3,25 ανά μετοχή.

Μετά από την παραπάνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε  782.460,00 ευρώ και θα διαιρείται σε 2.235.600 μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,35 εκάστη.

Σημειώνεται ότι στο ως άνω θέμα μειοψήφησε ένας μέτοχος κάτοχος 1000 μετοχών ενώ ένας μέτοχος κάτοχος 450 μετοχών απείχε από το θέμα 5δ.

 

ΘΕΜΑ 8ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί παρείχε την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τη στρογγυλοποίηση αδιάθετων κλασματικών υπολοίπων που τυχόν προκύψουν από τις εταιρικές πράξεις, οι οποίες αποφασίστηκαν από τη παρούσα Γενική Συνέλευση.

Αθήνα,  20.06.2017

Mπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:

Αποφάσεις Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (20.06.17)