Aeolian Α. Ε. Ε. Χ.

Νέα - Ανακοινώσεις

Αποφάσεις Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (20.06.17)

Αποφάσεις A’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης

 

Στην Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ, που πραγματοποιήθηκε την 20η Ιουνίου 2017 στα γραφεία μας, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 43 μέτοχοι, κάτοχοι 6.950.030 μετοχών – ψήφων, σχηματίζοντας, δηλαδή, απαρτία ποσοστού 62,18% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν τα ακόλουθα:

  1. α. Μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής με συνένωση μετοχών (reverse split) με αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α. του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

β. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ποσού από το λογαριασμό «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α. του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

γ.  Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με συμψηφισμό ζημιών με αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α. του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

δ.  Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή του ποσού της μείωσης με καταβολή μετρητών στους Μετόχους, με αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α. του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

  1. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τη στρογγυλοποίηση αδιάθετων κλασματικών υπολοίπων που τυχόν προκύψουν από τις εταιρικές πράξεις, οι οποίες θα αποφασιστούν από τη συγκαλούμενη από την παρούσα πρόσκληση Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 5ο: Των παραπάνω υπό στοιχεία α, β, γ, και δ υποθεμάτων προτείνεται και αποφασίζεται ομόφωνα και παμψηφεί η κοινή συζήτηση και λήψη αποφάσεως λόγω συνάφειας.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατά πλειοψηφία  (με μετοχές – ψήφους 6.948.580, ήτοι ποσοστό 99,97% των παρισταμένων):

α) την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από € 1,12 σε € 5,60 με συνένωση μετοχών (reverse split), ο αριθμός των οποίων θα αναχθεί από 11.178.000 σε 2.235.600. Μετά από την παραπάνω αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με συνένωση μετοχών (reverse split), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 12.519.360 και διαιρείται 2.235.600 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 5,60 εκάστη.

β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 9.836.640 με ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από  πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά (€ 5,60) σε δέκα ευρώ (€ 10,00). Μετά από την παραπάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 22.356.000 και διαιρείται σε 2.235.600 μετοχές ονομαστικής αξίας € 10,00 εκάστη.

γ) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 14.307.840 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 10,00 ευρώ εκάστη σε 3,60 ευρώ εκάστη με συμψηφισμό ζημιών. Μετά από την παραπάνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε € 8.048.160 και θα διαιρείται σε 2.235.600 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 3,60 εκάστη.

δ) την περαιτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των  7.265.700,00 ευρώ , με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 3,60  σε € 0,35 και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ήτοι ποσού € 3,25 ανά μετοχή.

Μετά από την παραπάνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε  782.460,00 ευρώ και θα διαιρείται σε 2.235.600 μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,35 εκάστη.

Σημειώνεται ότι στο ως άνω θέμα μειοψήφησε ένας μέτοχος κάτοχος 1000 μετοχών ενώ ένας μέτοχος κάτοχος 450 μετοχών απείχε από το θέμα 5δ.

 

ΘΕΜΑ 8ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί παρείχε την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τη στρογγυλοποίηση αδιάθετων κλασματικών υπολοίπων που τυχόν προκύψουν από τις εταιρικές πράξεις, οι οποίες αποφασίστηκαν από τη παρούσα Γενική Συνέλευση.

Αθήνα,  20.06.2017

Mπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:

Αποφάσεις Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (20.06.17)

 

Σχέδιο Καταστατικού (20.06.2017)

ΣΧΕΔΙΟ

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΠΑΡ. Α ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.

Όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 20ης Ιουνίου 2017.

 ΑΡΘΡΟ 3ο

 

(α)  Το  Μετοχικό Κεφάλαιο κατά την ίδρυση της Εταιρείας ανήρχετο στο ποσό των δραχμών οκτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (850.000.000), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (1.062.500) μετοχές  ονομαστικής αξίας οκτακοσίων (800) δραχμών η κάθε μία, που κατέβαλαν ολοσχερώς οι ιδρυτές – μέτοχοι, σύμφωνα με το  αρχικό Καταστατικό της Εταιρείας.

 

Με  την από 7.5.1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του  μετοχικού  κεφαλαίου  της Εταιρείας κατά Δρχ. τετρακόσια εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (474.800.000) με την έκδοση 593.500 ανωνύμων  μετοχών, ονομαστικής αξίας 800  δρχ. έκαστη.

 

Με την από 8.2.1994 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εξακόσια εξήντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (662.400.000) που καταβλήθηκαν σε μετρητά με την έκδοση οκτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων (828.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας οκτακοσίων (800) δραχμών, εκάστη.

 

Με την από 28.1.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο εννιακόσια ογδόντα επτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (1.987.200.000) δραχμές που καταβλήθηκαν σε μετρητά με την έκδοση δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (2.484.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας οκτακοσίων (800) δρχ. η κάθε μία.

 

Με την από 22.3.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο εννιακόσια ογδόντα επτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (1.987.200.000) δραχμές που καταβλήθηκαν σε μετρητά με την έκδοση δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (2.484.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας οκτακοσίων (800) δρχ η κάθε μία.

 

Με την από 22.9.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά  έντεκα δισεκατομμύρια εννιακόσια είκοσι τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (11.923. 200.000) δραχμές που καταβλήθηκαν σε μετρητά με την έκδοση δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων τεσσάρων χιλιάδων (14.904.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας οκτακοσίων (800) δρχ  η κάθε μία.

 

Με την από 28.6.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε:

α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.2842/2000, κατά δέκα επτά εκατομμύρια σαράντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (17.046.450) δραχμές, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από οκτακόσιες (800) δραχμές σε 800,7625 δραχμές και

β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ.

 

Με την από 25.7.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά τριάντα δύο εκατομμύρια  τετρακόσιες δέκα έξι χιλιάδες διακόσια  (32.416.200 ) Ευρώ, για συμψηφισμό ζημιών,  με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής  από 2,35 σε 0,90 Ευρώ.

 

Με την από 17.04.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από 0,90 Ευρώ σε 1,80 Ευρώ και ταυτόχρονα μειώθηκε ο αριθμός των μετοχών από είκοσι δύο εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες (22.356.000) σε έντεκα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (11.178.000) μετοχές.

 

Με την από 20.07.2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διά διαγραφής ζημιών προηγουμένων χρήσεων  κατά  το ποσό των 14.205.556,48  Ευρώ, με μείωση  της ονομαστικής αξίας των μετοχών  από 1,80 Ευρώ σε 0,52915 Ευρώ και ταυτόχρονα αυξήθηκε  κατά το ποσόν των 14.205.556,48 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του λογαριασμού του δημιουργηθέντος εκ της διαφοράς εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,52915 Ευρώ  σε 1,80 Ευρώ.

 

Με την από 09.06.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 1.865.044,27 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,80 ευρώ  σε 1,96684955 ευρώ και ταυτόχρονα μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 1.865.044,27 ευρώ με απόσβεση ζημιών από το λογαριασμό «αποτελέσματα εις νέον» με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,96684955 ευρώ σε 1,80 ευρώ. Περαιτέρω, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 1.676.700 ευρώ με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ποσού 0,15 ευρώ ανά μετοχή, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,80 ευρώ σε 1,65 ευρώ.

 

Με την από 31.03.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Α΄ Επαναληπτικής) των μετόχων  μειώθηκε  το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσόν των 2.235.600 ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, ποσού 0,20 ευρώ ανά μετοχή, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,65 ευρώ σε  1,45 ευρώ.

 

Με την από 25.11.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων  μειώθηκε  το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσόν των 2.235.600,00 ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, ποσού 0,20 ευρώ ανά μετοχή, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,45 ευρώ σε  1,25 ευρώ.

 

Με την από 02.12.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων  μειώθηκε  το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσόν των 1.453.140,00 ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, ποσού 0,13 ευρώ ανά μετοχή, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,25 ευρώ σε  1,12 ευρώ.

 

Με την από 20.06.2017 απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

α) την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από € 1,12 σε € 5,60 με συνένωση μετοχών (reverse split), ο αριθμός των οποίων θα αναχθεί από 11.178.000 σε 2.235.600. Μετά από την παραπάνω αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με συνένωση μετοχών (reverse split), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 12.519.360 και διαιρείται σε 2.235.600 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 5,60 εκάστη.

 

β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 9.836.640 με ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από  πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά (€ 5,60) σε δέκα ευρώ (€ 10,00). Μετά από την παραπάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 22.356.000 και διαιρείται σε 2.235.600 μετοχές ονομαστικής αξίας € 10,00 εκάστη.

 

γ) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 14.307.840 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 10,00 ευρώ εκάστη σε 3,60 ευρώ εκάστη με συμψηφισμό ζημιών. Μετά από την παραπάνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε € 8.048.160 και θα διαιρείται σε 2.235.600 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 3,60 εκάστη.

 

δ) την περαιτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των  €…………., με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 3,60 σε € …… και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ήτοι ποσού € …… ανά μετοχή.

Μετά από την παραπάνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε € …….. και θα διαιρείται σε 2.235.600 μετοχές ονομαστικής αξίας € …… εκάστη.

Mπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:

Σχέδιο Καταστατικού 20.06.2017

Σχέδιο Απόφασης Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (20.06.17)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. α. Μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής με συνένωση μετοχών (reverse split) με αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α. του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

 β. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ποσού από το λογαριασμό «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α.  του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

γ.  Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με συμψηφισμό ζημιών με αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α. του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

δ. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή του ποσού της μείωσης με καταβολή μετρητών στους Μετόχους, με αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α. του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Η Γενική Συνέλευση με μετοχές και ψήφους ……… (ποσοστό…..) αποφάσισε :

α) την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από 1,12 € σε 5,60 € με συνένωση μετοχών (reverse split), ο αριθμός των οποίων θα αναχθεί από  11.178.000 σε 2.235.600 μετοχές.

β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 9.836.640,00€ με ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «διαφορά από την έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 5,60€ σε 10,00€

γ) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 14.307.840,00€ με συμψηφισμό ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10,00 σε 3,60 €

δ) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ….. με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ποσό …. € ανά μετοχή, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ….. σε ….. €.

  1. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τη στρογγυλοποίηση αδιάθετων κλασματικών υπολοίπων που τυχόν προκύψουν από τις εταιρικές πράξεις, οι οποίες θα αποφασιστούν από τη συγκαλούμενη από την παρούσα πρόσκληση Γενική Συνέλευση.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 Η Γενική Συνέλευση με μετοχές και ψήφους ……… (ποσοστό…..) αποφασίσε  τη χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση αδιαθέτων κλασματικών υπολοίπων που έχουν προκύψει στο παρελθόν ή που τυχόν θα προκύψουν από τις εταιρικές πράξεις, οι οποίες αποφασίστηκαν από την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Mπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:

Σχέδιο Αποφάσεων Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (20.06.2017)

Αποφάσεις Τακτικής Γ.Σ. (09.06.2017)

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ, που πραγματοποιήθηκε την 9η Ιουνίου 2017 στα γραφεία μας, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 42 μέτοχοι, κάτοχοι 6.575.766 μετοχών – ψήφων, σχηματίζοντας, δηλαδή, απαρτία ποσοστού 58,83% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν τα ακόλουθα:

περισσότερα

Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 09.06.2017

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 

 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 1.1.2016 – 31.12.2016 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αναγιγνώσκει τις υποβαλλόμενες Οικονομικές Καταστάσεις της  Εταιρικής Χρήσης (1.1.2016 – 31.12.2016), την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Δημήτρη Ντζανάτου.

περισσότερα