Aeolian Α. Ε. Ε. Χ.

Δελτία Τύπου

Ανακοίνωση Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης 18/03/2011

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας του 5ου θέματος θα γίνει η Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 31 Μαρτίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στα γραφεία μας Πλ.Φιλικής Εταιρείας αρ.14. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το ακόλουθο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

περισσότερα

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ , που πραγματοποιήθηκε την 18η Μαρτίου 2011 στα γραφεία μας, στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 44 μέτοχοι κατέχοντες 5.307.724 μετοχές – ψήφους σχηματίζοντας δηλαδή απαρτία με ποσοστό 47,48% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

περισσότερα

Σχέδιο του Άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας Αιολική Α.Ε.Ε.Χ.

Όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 18ης Μαρτίου 2011.

(α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά την ίδρυση της Εταιρείας ανήρχετο στο ποσό των δραχμών οκτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (850.000.000), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (1.062.500) μετοχές ονομαστικής αξίας οκτακοσίων (800) δραχμών η κάθε μία, που κατέβαλαν ολοσχερώς οι ιδρυτές – μέτοχοι, σύμφωνα με το αρχικό Καταστατικό της Εταιρείας.

Με την από 7.5.1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Δρχ. τετρακόσια εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (474.800.000) με την έκδοση 593.500 ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 800 δρχ. έκαστη.

περισσότερα

Πώληση Ιδίων Μετοχών

H ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ανακοινώνει ότι κατόπιν της από 26/4/2010 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, ολοκληρώθηκε, εντός της νόμιμης τριετούς προθεσμίας από την ημερομηνία απόκτησής τους, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η πώληση ιδίων μετοχών της. Η Εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα 27/04/2010 μέχρι και τις 30/04/2010 προέβη σε πώληση 2.000 ιδίων μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,0179 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, με μέση τιμή πώλησης τα 1,7465 ευρώ.

περισσότερα

Συμπληρωματική Ανακοίνωση Διανομής Μερίσματος

Σε συνέχεια της από 13/04/2010 ανακοίνωσης της Εταιρείας για την διανομή του μερίσματος χρήσης 2009 ανακοινώνεται πως, λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των ιδίων μετοχών της Εταιρείας την 7/4/2010 (ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης) ανέρχεται σε 2.000 μετοχές και ότι η από 07/04/2010 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε να διανείμει συνολικό μέρισμα ύψους €3.018.060,00, το τελικό μέρισμα ανά μετοχή διαμορφώνεται σε €0,270048 ανά μετοχή.

περισσότερα