Aeolian Α. Ε. Ε. Χ.

Δελτία Τύπου

Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2014

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα µε το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2014 συμπληρώνεται ως εξής για το υπόλοιπο οικονομικό έτος αναφορικά με τις ημερομηνίες αποκοπής και πληρωμής κεφαλαίου

περισσότερα

Ανακοίνωση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή κεφαλαίου

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 02-12-2014 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσόν των 1.453.140,00 ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, ποσού 0,13 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,25 ευρώ σε 1,12 ευρώ.

Μετά την ως άνω επιστροφή κεφαλαίου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 12.519.360,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 11.178.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,12 ευρώ

περισσότερα

Σχέδιο άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (02.12.2014)

ΣΧΕΔΙΟ

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 

Όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 2ας Δεκεμβρίου 2014.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

(α)  Το  Μετοχικό Κεφάλαιο κατά την ίδρυση της Εταιρείας ανήρχετο στο ποσό των δραχμών οκτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (850.000.000), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (1.062.500) μετοχές  ονομαστικής αξίας οκτακοσίων (800) δραχμών η κάθε μία, που κατέβαλαν ολοσχερώς οι ιδρυτές – μέτοχοι, σύμφωνα με το  αρχικό Καταστατικό της Εταιρείας.

Με  την από 7.5.1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του  μετοχικού  κεφαλαίου  της Εταιρείας κατά Δρχ. τετρακόσια εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (474.800.000) με την έκδοση 593.500 ανωνύμων  μετοχών, ονομαστικής αξίας 800  δρχ. έκαστη.

περισσότερα

Ανακοίνωση 02.07.2014

Σας ενημερώνουμε ότι ο κύριος Αντώνιος Γεωργακάκης απεχώρησε από τη θέση του Υπεύθυνου Επενδύσεων και από Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής της εταιρείας μας. Ο αντικαταστάτης του θα τοποθετηθεί με απόφαση του προσεχούς Δ.Σ.

Mπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:

Ανακοίνωση 02.07.2014

 

Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2014 (12.11.2014)

Οικονομικό Ημερολόγιο 2014

Στα πλαίσια της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2014:

Ανακοίνωση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2014 :Τρίτη 11 Μαρτίου 2014

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Παρασκευή 25 Απριλίου 2014

Η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2013

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Α΄ Τριμήνου 2014: 06/05/2014

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων εξαμήνου 2014: 29/08/2014

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων εννιαμήνου : 14/11/2014

Έκτακτη Γενική Συνέλευση: 02/12/2014

Στην περίπτωση που η Εταιρεία αποφασίσει αλλαγή των παραπάνω ημερομηνιών θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεώτερη ανακοίνωση.

Mπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:

Οικονομικό Ημερολόγιο 2014