Aeolian Α. Ε. Ε. Χ.

Δελτία Τύπου

Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Η ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, μετά την έγκριση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 13.972.500,00 ευρώ (δεκατρία εκατομμύρια εννιακόσια εβδομήντα δύο χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ) διαιρούμενο σε 11.178.000 ( έντεκα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα οχτώ χιλιάδες) κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία 1,25 ευρώ

περισσότερα

Ανακοίνωση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή κεφαλαίου

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25-11-2013 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσόν των 2.235.600,00 ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, ποσού 0,20 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,45 ευρώ σε 1,25 ευρώ.

περισσότερα

Ανακοίνωση νέας σύνθεσης Δ.Σ.

Η Εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ «, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό  ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του την 2α Δεκεμβρίου προέβη στην αντικατάσταση παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους από τον κο Gilles Boyer, ως Μη Εκτελεστικό Μέλος μέχρι τη λήξη της θητείας του.

περισσότερα

Ανακοίνωση προθεσμίας είπσραξης μερίσματος 2007

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2007

Η Εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2013 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος που αφορά την εταιρική χρήση 2007. Οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας που δικαιούνται το μέρισμα χρήσης 2007 και οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν το έχουν εισπράξει, παρακαλούνται να προβούν στην είσπραξή του, πριν την ως άνω ημερομηνία (31.12.2013)

περισσότερα

Ανακοίνωση σχετικά με το θέμα της Διασυνοριακής Συγχώνευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αιολικής Α.Ε.Ε.Χ. σχετικά με το θέμα της διασυνοριακής συγχώνευσης με την γαλλική εταιρεία Global Investment Services S.A., και της ανακοίνωσης της 19ης Νοεμβρίου 2013 ανακοινώνει, ότι έπειτα από την επαναξιολόγηση και επανεξέταση των δεδομένων που άπτονται της διαδικασίας της διασυνοριακής συγχώνευσης και των μεταβολών των συνθηκών της αγοράς και της επίδρασης τους στην κατάσταση της αξίας της εταιρείας

περισσότερα