Aeolian Α. Ε. Ε. Χ.

Αποφάσεις Τακτικής Γ.Σ. (02.06.2015)

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ , που πραγματοποιήθηκε την 2α Ιουνίου 2015 στα γραφεία μας, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 42 μέτοχοι, κάτοχοι 7.600.461 μετοχών – ψήφων, σχηματίζοντας, δηλαδή, απαρτία ποσοστού 67,99% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.


Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν ήταν τα ακόλουθα:

  1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 1.1.2014 – 31.12.2014 και των αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του  Ορκωτού Ελεγκτή.
  2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 1.1.2014 – 31.12.2014.
  3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την Εταιρική Χρήση 1.1.2014 – 31.12.2014.
  4. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 2015.
  5. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
  6. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και τους Διευθυντάς της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ.2 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, προκειμένου να συνάψουν συμβάσεις με την εταιρεία.
  7. Έγκριση Αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  8. Λοιπά θέματα

ΘΕΜΑ 1ο: Υπεβλήθησαν οι Οικονομικές Καταστάσεις  της  Εταιρικής Χρήσης 1.1.2014 31.12.2014, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί, (με μετοχές – ψήφους 7.600.461 ήτοι ποσοστό  100% των παρισταμένων), ενέκριναν τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, καθώς και την επ’ αυτών ως άνω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού  Ελεγκτή, όπως καταρτίσθηκαν, υποβλήθηκαν αρμοδίως και δημοσιεύθηκαν.

ΘΕΜΑ 2ο: Η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση των αποφάσεων που λήφθηκαν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρικής Χρήσης 1.1.2014 – 31.12.2014,  όπως αυτές αναγράφονται στα συνταχθέντα σχετικώς Πρακτικά των εν λόγω Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία και αναγνώσθηκαν από τον Γραμματέα στη Γενική Συνέλευση. Κατόπιν τούτου η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί (με μετοχές – ψήφους 7.600.461 ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων), ενέκριναν τις αποφάσεις αυτές και επικύρωσαν συγχρόνως και τα Πρακτικά.

ΘΕΜΑ 3ο : Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί (με μετοχές – ψήφους 7.600.461, ήτοι ποσοστό  100% των παρισταμένων), απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την  Εταιρική Χρήση 1.1.2014 – 31.12.2014.

ΘΕΜΑ 4ο: Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί (με μετοχές – ψήφους 7.600.461, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων), ως ελεγκτική εταιρεία για την χρήση 2015 την GRANT THORNTON Α.Ε. με ΑΜ.127 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής της.

ΘΕΜΑ 5ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί (με μετοχές – ψήφους 7.600.461 ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων, χορήγησε την άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 6ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί (με μετοχές – ψήφους 7.600.461, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων),  χορήγησε την άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντάς της Εταιρείας να συνάψουν συμβάσεις με την εταιρεία.

ΘΕΜΑ 7ο:  Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία  (με μετοχές – ψήφους 5.071.921 ήτοι ποσοστό  66,73% των παρισταμένων), ενέκρινε τις αμοιβές του έτους 2014 ποσού 100.000,00 €, ενώ για την χρήση 2015 προενέκρινε το ποσό  των 80.000€. Στο παρόν θέμα απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν μετοχές 2.528.540 ήτοι ποσοστό 33,27 των παρισταμένων.

ΘΕΜΑ 8ο: Λοιπά θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων δεν υπήρξαν

Αθήνα,  02.06.2015

Μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 02.06.2015

Get Adobe ReaderΘα χρειαστείτε το Adobe Reader για να ανοίξετε τα αρχεία. Εάν δεν το έχετε ήδη, κατεβάστε το από τον δικτυακό τόπο της Adobe κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στα δεξίά.