Aeolian Α. Ε. Ε. Χ.

Αποφάσεις Τακτικής Γ.Σ. (08.04.2016)

ΑΙΟΛΙΚΗ  Α.Ε.Ε.Χ
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ, που πραγματοποιήθηκε την 8η Απριλίου 2016 στα γραφεία μας, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 47 μέτοχοι, κάτοχοι 7.535.445 μετοχών – ψήφων, σχηματίζοντας, δηλαδή, απαρτία ποσοστού 67,41% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν ήταν τα ακόλουθα:

  1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 1.1.2015 – 31.12.2015 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
  2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015.
  3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την Εταιρική Χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015.
  4. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 2016.
  5. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
  6. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και τους Διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ.2 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, προκειμένου να συνάψουν συμβάσεις με την εταιρεία.
  7. Τροποποίηση Καταστατικού ως προς τα άρθρα 1 παρ.1, 2 και 31.
  8. Έγκριση Αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  9. Λοιπά θέματα.

ΘΕΜΑ 1ο: Υπεβλήθησαν οι Οικονομικές Καταστάσεις  της  Εταιρικής Χρήσης 1.1.2015 31.12.2015, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκρινε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, καθώς και την επ’ αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού  Ελεγκτή, όπως καταρτίσθηκαν, υποβλήθηκαν αρμοδίως και δημοσιεύθηκαν.

ΘΕΜΑ 2ο: Η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση των αποφάσεων που λήφθηκαν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρικής Χρήσης 1.1.2015 – 31.12.2015,  όπως αυτές αναγράφονται στα συνταχθέντα σχετικώς Πρακτικά των εν λόγω Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν τούτου η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκρινε τις αποφάσεις αυτές.

ΘΕΜΑ 3ο : Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την  Εταιρική Χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015.

ΘΕΜΑ 4ο: Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί, ως ελεγκτική εταιρεία για την χρήση 2016 την GRANT THORNTON Α.Ε. με ΑΜ.127 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής της.

ΘΕΜΑ 5ο: Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία (με μετοχές – ψήφους 4.308.063 ήτοι ποσοστό 57,17% των παρισταμένων), χορήγησε την άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας. Στο παρόν θέμα μειοψήφησαν (δεν ενέκριναν) μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 3.227.382 μετοχές – ψήφους, ήτοι ποσοστό 42,83%

ΘΕΜΑ 6ο: Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία  (με μετοχές – ψήφους 4.308.063, ήτοι ποσοστό 57,17% των παρισταμένων), χορήγησε την άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές της Εταιρείας να συνάψουν συμβάσεις με την εταιρεία. Στο παρόν θέμα μειοψήφησαν (δεν ενέκριναν) μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά  3.227.382 μετοχές –  ψήφους, ήτοι ποσοστό 42,83%

ΘΕΜΑ 7ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε την τροποποίηση των άρθρων 1 παρ1, 2 και 31 του καταστατικού κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4209/2013 και σε εναρμόνιση με αυτές.

ΘΕΜΑ 8ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις αμοιβές του έτους 2015 ποσού 80.000€, ενώ για την χρήση 2016 για τον ίδιο λόγο, προενέκρινε το ποσό των 80.000€.

ΘΕΜΑ 9ο: Λοιπά θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων δεν υπήρξαν

Αθήνα,  08.04.2016

Μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 08.04.2016

Get Adobe ReaderΘα χρειαστείτε το Adobe Reader για να ανοίξετε τα αρχεία. Εάν δεν το έχετε ήδη, κατεβάστε το από τον δικτυακό τόπο της Adobe κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στα δεξίά.