Aeolian Α. Ε. Ε. Χ.

Σχέδιο αποφάσεων Τακτικής Γ.Σ. (08.04.2016)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 1.1.2015 – 31.12.2015 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αναγιγνώσκει τις υποβαλλόμενες Οικονομικές Καταστάσεις της  Εταιρικής Χρήσης (1.1.2015 – 31.12.2015), την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Δημήτρη Ντζανάτου.

Η Γενική Συνέλευση με μετοχές και ψήφους …… (ποσοστό ……) ενέκρινε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, καθώς και την επ’ αυτών ως άνω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως καταρτίσθηκαν, υποβλήθηκαν αρμοδίως και δημοσιεύθηκαν.

ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση με μετοχές και ψήφους ………. (ποσοστό …..) έλαβε γνώση των αποφάσεων που λήφθηκαν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρικής Χρήσης (1.1.2015 – 31.12.2015), όπως αυτές αναγράφονται στα συνταχθέντα σχετικώς Πρακτικά των εν λόγω Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την Εταιρική Χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση με μετοχές και ψήφους ………… (ποσοστό…..) απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την  Εταιρική Χρήση (1.1.2015 – 31.12.2015).

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση με μετοχές και ψήφους ……… (ποσοστό…..) εξέλεξε ως ελεγκτική εταιρεία  …………………………………………

ΘΕΜΑ  5ο:  Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με  το  άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση με μετοχές και ψήφους ……… (ποσοστό …..) χορήγησε την άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 6ο: Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και τους Διευθυντές της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ.2 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, προκειμένου να συνάψουν συμβάσεις με την εταιρεία.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση με μετοχές και ψήφους ……… (ποσοστό…..) χορήγησε την άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας να συνάψουν συμβάσεις με την Εταιρεία.

ΘΕΜΑ 7ο: Τροποποίηση Καταστατικού ως προς τα άρθρα 1 παρ.1,  2 και 31.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση με μετοχές και ψήφους …………… (ποσοστό………..) αποφάσισε την εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του Ν. 4209/2013 και την ως εκ τούτου τροποποίηση των άρθρων 1 παρ 1, 2 και 31 ως ακολούθως:

Άρθρο 1 παρ 1

1.-  Σύσταση και επωνυμία: Συνιστάται με το Καταστατικό  αυτό  Ανώνυμη  Εταιρεία  με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ». Αριθμός άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Aριθμ. Πρωτ. ΕΚ. 81 Αποφ. της 111/2.6.1992 Συνεδρίασής της. Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα. Η Εταιρεία θα διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, του Ν.3371/2005 και του Ν. 4209/2013, όπως ισχύουν σήμερα.

Άρθρο 2

  1. Αποκλειστικός σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι η διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών, ως τοιούτων νοουμένων των μετοχών, ομολογιών, ομολόγων, τίτλων μεριδίων ημεδαπών ή αλλοδαπών αμοιβαίων κεφαλαίων, πιστοποιητικών τραπεζικών καταθέσεων κατά το άρθρο 9 του Α.Ν. 148/1967 «Περί μέτρων προς ενίσχυσιν της Κεφαλαιαγοράς», τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου και άλλα χρηματιστηριακά πράγματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005 Εταιρείες Επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και  εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς, τις εναλλακτικές επενδύσεις που προβλέπονται από τον Ν. 4209/2013 και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.
  2. Για την επιδίωξη και πραγματοποίηση του σκοπού της η Εταιρεία δύναται: (α) Να συμμετέχει και να συμπράττει για τον ίδιο σκοπό και υπό οποιαδήποτε μορφή συμμετοχής σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις, (β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,(γ) Να ιδρύει εταιρείες, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, και (δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Άρθρο 31

Γενική Διάταξη:  Για  όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν  καταστατικό  ισχύουν  οι  διατάξεις του Ν. 3371/2005, (ΦΕΚ Τεύχος Α’ αριθμ. Φύλλου 178/14.07.2005) «Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις», του Ν. 4209/2013 και  του  Κ. Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση με μετοχές και ψήφους ……….(ποσοστό …..) ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές κατά το έτος 2015 ποσού. ……..  ενώ για την χρήση 2016 πρόκρινε το ποσό των ………………

ΘΕΜΑ 9ο: Λοιπά θέματα

ΣΧΕΔΙΟ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Λοιπά θέματα προς συζήτηση δεν υπήρχαν

Mπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:

Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γ.Σ. 08.04.2016

 

Get Adobe ReaderΘα χρειαστείτε το Adobe Reader για να ανοίξετε τα αρχεία. Εάν δεν το έχετε ήδη, κατεβάστε το από τον δικτυακό τόπο της Adobe κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στα δεξίά.