Aeolian Α. Ε. Ε. Χ.

Σχέδιο του καταστατικού της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (08.04.2016)

ΣΧΕΔΙΟ

ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 

Όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 8ης Απριλίου 2016.

Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 1

1.-  Σύσταση και επωνυμία: Συνιστάται με το Καταστατικό  αυτό  Ανώνυμη  Εταιρεία  με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ». Αριθμός άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Aριθμ. Πρωτ. ΕΚ. 81 Αποφ. της 111/2.6.1992 Συνεδρίασής της. Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα. Η Εταιρεία θα διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, του Ν.3371/2005 και του Ν. 4209/2013, όπως ισχύουν σήμερα.

Τροποποίηση άρθρου 2

  1. Αποκλειστικός σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι η διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών, ως τοιούτων νοουμένων των μετοχών, ομολογιών, ομολόγων, τίτλων μεριδίων ημεδαπών ή αλλοδαπών αμοιβαίων κεφαλαίων, πιστοποιητικών τραπεζικών καταθέσεων κατά το άρθρο 9 του Α.Ν. 148/1967 «Περί μέτρων προς ενίσχυσιν της Κεφαλαιαγοράς», τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου και άλλα χρηματιστηριακά πράγματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005 Εταιρείες Επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και  εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς, τις εναλλακτικές επενδύσεις που προβλέπονται από τον Ν. 4209/2013 και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.
  2. Για την επιδίωξη και πραγματοποίηση του σκοπού της η Εταιρεία δύναται: (α) Να συμμετέχει και να συμπράττει για τον ίδιο σκοπό και υπό οποιαδήποτε μορφή συμμετοχής σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις, (β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, (γ) Να ιδρύει εταιρείες, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, και (δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε  επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Τροποποίηση άρθρου 31

Γενική  Διάταξη:  Για  όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν  καταστατικό  ισχύουν  οι  διατάξεις του Ν. 3371/2005,   (ΦΕΚ   Τεύχος   Α’   αριθμ.   φύλλου  178/14.07.2005)  «Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού  και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις», του Ν. 4209/2013 και  του  Κ. Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:

Σχέδιο Καταστατικού της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.

Get Adobe ReaderΘα χρειαστείτε το Adobe Reader για να ανοίξετε τα αρχεία. Εάν δεν το έχετε ήδη, κατεβάστε το από τον δικτυακό τόπο της Adobe κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στα δεξίά.