Aeolian Α. Ε. Ε. Χ.

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2013

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. , που πραγματοποιήθηκε σήμερα την 25η Νοεμβρίου 2013 στα γραφεία μας, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 40 μέτοχοι κάτοχοι 8.144.149 μετοχών – δικαιωμάτων ψήφου σχηματίζοντας, δηλαδή απαρτία ποσοστού 72,86% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν ήταν τα ακόλουθα:

 ΘΕΜΑ 1ο : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. α του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

 ΘΕΜΑ 2ο : ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 ΘΕΜΑ 1ο : Η Γενική Συνέλευση μετά από ονομαστική ψηφοφορία αποφάσισε κατά πλειοψηφία και με ποσοστό 96,40% των παρισταμένων (μειοψηφησάντων μετόχων εκπροσωπούντων 293.470 μετοχές, ήτοι 3,60% των παρισταμένων) τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,20 €  και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου (2.235.600,00 €) με καταβολή μετρητών στους μετόχους καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. α του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Κατόπιν της ως άνω μειώσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δέκα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (13.972.500,00) ευρώ, κατανεμημένο σε έντεκα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (11.178.000) μετοχές με ονομαστική αξία ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (1,25 € ) .

Εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. για την ρύθμιση κοινοποίησης της ανωτέρω εταιρικής πράξης.

 ΘΕΜΑ 2ο : Ουδέν θέμα συζητήθηκε και ουδέν ανακοινώθηκε

 Mπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2013

 

Get Adobe ReaderΘα χρειαστείτε το Adobe Reader για να ανοίξετε τα αρχεία. Εάν δεν το έχετε ήδη, κατεβάστε το από τον δικτυακό τόπο της Adobe κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στα δεξίά.