Aeolian Α. Ε. Ε. Χ.

Αποφάσεις Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (20.06.17)

Αποφάσεις A’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης

 

Στην Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ, που πραγματοποιήθηκε την 20η Ιουνίου 2017 στα γραφεία μας, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 43 μέτοχοι, κάτοχοι 6.950.030 μετοχών – ψήφων, σχηματίζοντας, δηλαδή, απαρτία ποσοστού 62,18% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν τα ακόλουθα:

  1. α. Μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής με συνένωση μετοχών (reverse split) με αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α. του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

β. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ποσού από το λογαριασμό «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α. του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

γ.  Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με συμψηφισμό ζημιών με αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α. του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

δ.  Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή του ποσού της μείωσης με καταβολή μετρητών στους Μετόχους, με αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α. του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

  1. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τη στρογγυλοποίηση αδιάθετων κλασματικών υπολοίπων που τυχόν προκύψουν από τις εταιρικές πράξεις, οι οποίες θα αποφασιστούν από τη συγκαλούμενη από την παρούσα πρόσκληση Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 5ο: Των παραπάνω υπό στοιχεία α, β, γ, και δ υποθεμάτων προτείνεται και αποφασίζεται ομόφωνα και παμψηφεί η κοινή συζήτηση και λήψη αποφάσεως λόγω συνάφειας.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατά πλειοψηφία  (με μετοχές – ψήφους 6.948.580, ήτοι ποσοστό 99,97% των παρισταμένων):

α) την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από € 1,12 σε € 5,60 με συνένωση μετοχών (reverse split), ο αριθμός των οποίων θα αναχθεί από 11.178.000 σε 2.235.600. Μετά από την παραπάνω αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με συνένωση μετοχών (reverse split), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 12.519.360 και διαιρείται 2.235.600 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 5,60 εκάστη.

β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 9.836.640 με ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από  πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά (€ 5,60) σε δέκα ευρώ (€ 10,00). Μετά από την παραπάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 22.356.000 και διαιρείται σε 2.235.600 μετοχές ονομαστικής αξίας € 10,00 εκάστη.

γ) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 14.307.840 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 10,00 ευρώ εκάστη σε 3,60 ευρώ εκάστη με συμψηφισμό ζημιών. Μετά από την παραπάνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε € 8.048.160 και θα διαιρείται σε 2.235.600 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 3,60 εκάστη.

δ) την περαιτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των  7.265.700,00 ευρώ , με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 3,60  σε € 0,35 και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ήτοι ποσού € 3,25 ανά μετοχή.

Μετά από την παραπάνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε  782.460,00 ευρώ και θα διαιρείται σε 2.235.600 μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,35 εκάστη.

Σημειώνεται ότι στο ως άνω θέμα μειοψήφησε ένας μέτοχος κάτοχος 1000 μετοχών ενώ ένας μέτοχος κάτοχος 450 μετοχών απείχε από το θέμα 5δ.

 

ΘΕΜΑ 8ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί παρείχε την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τη στρογγυλοποίηση αδιάθετων κλασματικών υπολοίπων που τυχόν προκύψουν από τις εταιρικές πράξεις, οι οποίες αποφασίστηκαν από τη παρούσα Γενική Συνέλευση.

Αθήνα,  20.06.2017

Mπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:

Αποφάσεις Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (20.06.17)

 

Get Adobe ReaderΘα χρειαστείτε το Adobe Reader για να ανοίξετε τα αρχεία. Εάν δεν το έχετε ήδη, κατεβάστε το από τον δικτυακό τόπο της Adobe κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στα δεξίά.