Aeolian Α. Ε. Ε. Χ.

Αποφάσεις Τακτικής Γ.Σ. (09.06.2017)

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ, που πραγματοποιήθηκε την 9η Ιουνίου 2017 στα γραφεία μας, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 42 μέτοχοι, κάτοχοι 6.575.766 μετοχών – ψήφων, σχηματίζοντας, δηλαδή, απαρτία ποσοστού 58,83% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν τα ακόλουθα:

 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 1.1.2016 – 31.12.2016 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
 2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 1.1.2016 – 31.12.2016.
 3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την Εταιρική Χρήση 1.1.2016 – 31.12.2016.
 4. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 2017.
 5. α. Μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής με συνένωση μετοχών (reverse split) με αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α. του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

β. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ποσού από το λογαριασμό «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α.  του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

γ.  Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με συμψηφισμό ζημιών με αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α. του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

δ.  Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή του ποσού της μείωσης με καταβολή μετρητών στους Μετόχους, με αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α. του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

 1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
 2. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.
 3. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τη στρογγυλοποίηση αδιάθετων κλασματικών υπολοίπων που τυχόν προκύψουν από τις εταιρικές πράξεις, οι οποίες θα αποφασιστούν από τη συγκαλούμενη από την παρούσα πρόσκληση Γενική Συνέλευση.
 4. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και τους Διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ.2 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, προκειμένου να συνάψουν συμβάσεις με την εταιρεία.
 5. Έγκριση Αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 6. Λοιπά θέματα.

ΘΕΜΑ 1ο: Υπεβλήθησαν οι Οικονομικές Καταστάσεις  της  Εταιρικής Χρήσης 1.1.2016 31.12.2016, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκρινε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, καθώς και την επ’ αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού  Ελεγκτή, όπως καταρτίσθηκαν, υποβλήθηκαν αρμοδίως και δημοσιεύθηκαν.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση των αποφάσεων που λήφθηκαν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρικής Χρήσης 1.1.2016 – 31.12.2016,  όπως αυτές αναγράφονται στα συνταχθέντα σχετικώς Πρακτικά των εν λόγω Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν τούτου η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκρινε τις αποφάσεις αυτές.

 

ΘΕΜΑ 3ο : Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την  Εταιρική Χρήση 1.1.2016 – 31.12.2016.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί, ως ελεγκτική εταιρεία για την χρήση 2017 την GRANT THORNTON Α.Ε. με ΑΜ.127 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής της.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Λόγω ελλείψεως της προβλεπομένης από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας απαρτίας το θέμα αυτό θα συζητηθεί κατά την ήδη προσδιορισθείσα για την 20.06.2017 Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εξέλεξε με τριετή θητεία ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ.

Κων/νο – Νικηφόρο Μακαρώνα και

Ιωάννη Χατζημανώλη

και λοιπά μέλη τους κ.κ.

Γεώργιο – Κων/νο Μαρή

Νικόλαο Σημαντήρα και

Αλεξία Κουφοπαντελή

 

ΘΕΜΑ 7ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ. Κων/νο – Νικηφόρο Μακαρώνα, Ιωάννη Χατζημανώλη και Νικόλαο Σημαντήρα

 

ΘΕΜΑ 8ο: Λόγω ελλείψεως της προβλεπομένης από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας απαρτίας το θέμα αυτό θα συζητηθεί κατά την ήδη προσδιορισθείσα για την 20.06.2017 Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

 

ΘΕΜΑ 9ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί χορήγησε την άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές της Εταιρείας να συνάψουν συμβάσεις με την εταιρεία.

 

ΘΕΜΑ 10ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις αμοιβές του έτους 2016 ποσού 80.000€, ενώ για την χρήση 2017 κατά πλειοψηφία μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 6.496.900 μετοχές, για τον ίδιο λόγο, προενέκρινε το ποσό των 70.000€. Στο παρόν θέμα μειοψήφησαν (προτείνοντας αμοιβή 50.000,00€) μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά  78.866 μετοχές –  ψήφους.

 

ΘΕΜΑ 11ο: Δεν υπήρξαν

 

Αθήνα,  09.06.2017

Mπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:

Αποφάσεις Τακτικής Γ.Σ. (09.06.2017)

Get Adobe ReaderΘα χρειαστείτε το Adobe Reader για να ανοίξετε τα αρχεία. Εάν δεν το έχετε ήδη, κατεβάστε το από τον δικτυακό τόπο της Adobe κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στα δεξίά.