Aeolian Α. Ε. Ε. Χ.

Αποφάσεις Τακτικής Γ.Σ. (25.04.2014)

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ , που πραγματοποιήθηκε την 25η Απριλίου 2014 στα γραφεία μας, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 42 μέτοχοι, κάτοχοι 8.504.264 μετοχών – ψήφων, σχηματίζοντας, δηλαδή, απαρτία ποσοστού 76,08% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν ήταν τα ακόλουθα:
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 1.1.2013 – 31.12.2013 και των αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 1.1.2013 – 31.12.2013.
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την Εταιρική Χρήση 1.1.2013 – 31.12.2013.
4. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 2014.
5. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
6. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και τους Διευθυντάς της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ.2 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, προκειμένου να συνάψουν συμβάσεις με την εταιρεία.
7. Έγκριση Αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Λοιπά θέματα: Συμβάσεις Εταιρείας, συνεργασίες της και κύριες τοποθετήσεις της.

ΘΕΜΑ 1ο : Υπεβλήθησαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσης 1.1.2013 31.12.2013, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί, (με μετοχές – ψήφους 8.504.264 ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων), ενέκριναν τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, καθώς και την επ’ αυτών ως άνω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως καταρτίσθηκαν, υποβλήθηκαν αρμοδίως και δημοσιεύθηκαν.
ΘΕΜΑ 2ο: Η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση των αποφάσεων που λήφθηκαν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρικής Χρήσης 1.1.2013-31.12.2013, όπως αυτές αναγράφονται στα συνταχθέντα σχετικώς Πρακτικά των εν λόγω Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία και αναγνώσθηκαν από τον Γραμματέα στη Γενική Συνέλευση. Κατόπιν τούτου η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία (με μετοχές – ψήφους 8.503.875 ήτοι ποσοστό 99,99% των παρισταμένων, ενώ μειοψήφησε μέτοχος κάτοχος 419 μετοχών, ήτοι ποσοστό 0,01% ) ενέκρινε, τις αποφάσεις αυτές και επικύρωσε συγχρόνως και τα Πρακτικά.
ΘΕΜΑ 3ο : Επί του θέματος αυτού και αφού έγινε ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί (με μετοχές – ψήφους 8.504.264, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων), απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την Εταιρική Χρήση 1.1.2013 – 31.12.2013.
ΘΕΜΑ 4ο: Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί (με μετοχές – ψήφους 8.504.264, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων), ως ελεγκτική εταιρεία για την χρήση 2014 την GRANT THORNTON Α.Ε. με ΑΜ.127 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής της.
ΘΕΜΑ 5ο: Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία (με μετοχές – ψήφους 8.460.489 ήτοι ποσοστό 99,48% των παρισταμένων, ενώ απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 43.775 μετοχές – ψήφους ήτοι ποσοστό 0,52%), χορήγησε την άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρειάς.
ΘΕΜΑ 6ο: Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία (με μετοχές – ψήφους 5.820.881, ήτοι ποσοστό 68,45%, ενώ μειοψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.683.383, ήτοι ποσοστό 31,55% των παρισταμένων), χορήγησε την άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντάς της Εταιρείας να συνάψουν συμβάσεις με την εταιρεία.
ΘΕΜΑ 7ο: Η Γενική Συνέλευση Ομόφωνα και παμψηφεί (με μετοχές – ψήφους 8.504.264, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων), ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές κατά το έτος 2013 ποσού 120.000,00 €, ενώ για την χρήση 2014 προενέκρινε το ίδιο ποσό των 120.000€.
ΘΕΜΑ 8ο: Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία (με μετοχές – ψήφους 8.460.489 ήτοι ποσοστό 99,48% των παρισταμένων, ενώ απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 43.775 μετοχές – ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,52%) ενέκρινε τις μέχρι σήμερα υπογραφείσες συμβάσεις της εταιρείας, τις συνεργασίες της και τις κύριες τοποθετήσεις της.

Αθήνα, 25.04.2014

Mπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:

Αποφάσεις Τακτικής Γ.Σ.(25.04.2014)

Get Adobe ReaderΘα χρειαστείτε το Adobe Reader για να ανοίξετε τα αρχεία. Εάν δεν το έχετε ήδη, κατεβάστε το από τον δικτυακό τόπο της Adobe κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στα δεξίά.