Aeolian Α. Ε. Ε. Χ.

Σχέδιο αποφάσεων Τακτικής Γ.Σ. (25.04.2014)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 1.1.2013 – 31.12.2013 και των αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αναγιγνώσκει τις υποβαλλόμενες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσης (1.1.2013- 31.12.2013), την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Κυπριανού Παπαγιαννόπουλου.

Η Γενική Συνέλευση με μετοχές ………(ποσοστό ……) ενέκρινε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, καθώς και την επ’ αυτών ως άνω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως καταρτίσθηκαν, υποβλήθηκαν αρμοδίως και δημοσιεύθηκαν.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 1.1.2013 – 31.12.2013

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση με μετοχές ……….(ποσοστό …..) έλαβε γνώση των αποφάσεων που λήφθηκαν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρικής Χρήσης (1.1.2013-31.12.2013), όπως αυτές αναγράφονται στα συνταχθέντα σχετικώς Πρακτικά των εν λόγω Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΘΕΜΑ 3ο : Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την Εταιρική Χρήση 1.1.2013 – 31.12.2013.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση με μετοχές ………… (ποσοστό…..) απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την Εταιρική Χρήση (1.1.2013 – 31.12.2013).

ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή Ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 2014.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση με μετοχές ……….(ποσοστό …..) εξέλεξε ως ελεγκτική εταιρεία την GRANT THORNTON Α.Ε. με ΑΜ.127.

ΘΕΜΑ 5ο: Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση με μετοχές ……….(ποσοστό …..) χορήγησε την άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας
ΘΕΜΑ 6ο : Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και τους Διευθυντάς της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ.2 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, προκειμένου να συνάψουν συμβάσεις με την εταιρεία.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση με μετοχές ……….(ποσοστό …..) χορήγησε την άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση Αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση με μετοχές ……….(ποσοστό …..) ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές κατά το έτος 2013 ποσού 120.000,00 € ενώ για την χρήση 2014 προέγκρινε το ποσό των ………..

ΘΕΜΑ 8ο : Λοιπά θέματα: Συμβάσεις Εταιρείας, συνεργασίες της και κύριες τοποθετήσεις της.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση με μετοχές ……….(ποσοστό …..) συμφώνησε και ενέκρινε το περιεχόμενο όλων των συμβάσεων της εταιρείας, τις συνεργασίες της, καθώς και τις κύριες τοποθετήσεις της.

Mπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:

Σχέδιο αποφ’ασεων Τακτικής Γ.Σ. (25.04.2014)

 

Get Adobe ReaderΘα χρειαστείτε το Adobe Reader για να ανοίξετε τα αρχεία. Εάν δεν το έχετε ήδη, κατεβάστε το από τον δικτυακό τόπο της Adobe κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στα δεξίά.