Aeolian Α. Ε. Ε. Χ.

Σχέδιο Απόφασης Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (20.06.17)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. α. Μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής με συνένωση μετοχών (reverse split) με αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α. του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

 β. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ποσού από το λογαριασμό «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α.  του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

γ.  Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με συμψηφισμό ζημιών με αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α. του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

δ. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή του ποσού της μείωσης με καταβολή μετρητών στους Μετόχους, με αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α. του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Η Γενική Συνέλευση με μετοχές και ψήφους ……… (ποσοστό…..) αποφάσισε :

α) την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από 1,12 € σε 5,60 € με συνένωση μετοχών (reverse split), ο αριθμός των οποίων θα αναχθεί από  11.178.000 σε 2.235.600 μετοχές.

β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 9.836.640,00€ με ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «διαφορά από την έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 5,60€ σε 10,00€

γ) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 14.307.840,00€ με συμψηφισμό ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10,00 σε 3,60 €

δ) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ….. με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ποσό …. € ανά μετοχή, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ….. σε ….. €.

  1. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τη στρογγυλοποίηση αδιάθετων κλασματικών υπολοίπων που τυχόν προκύψουν από τις εταιρικές πράξεις, οι οποίες θα αποφασιστούν από τη συγκαλούμενη από την παρούσα πρόσκληση Γενική Συνέλευση.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 Η Γενική Συνέλευση με μετοχές και ψήφους ……… (ποσοστό…..) αποφασίσε  τη χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση αδιαθέτων κλασματικών υπολοίπων που έχουν προκύψει στο παρελθόν ή που τυχόν θα προκύψουν από τις εταιρικές πράξεις, οι οποίες αποφασίστηκαν από την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Mπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:

Σχέδιο Αποφάσεων Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (20.06.2017)

Get Adobe ReaderΘα χρειαστείτε το Adobe Reader για να ανοίξετε τα αρχεία. Εάν δεν το έχετε ήδη, κατεβάστε το από τον δικτυακό τόπο της Adobe κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στα δεξίά.