Aeolian Α. Ε. Ε. Χ.

Σχέδιο Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης 25.05.2018

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 

 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 1.1.2017 – 31.12.2017 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αναγιγνώσκει τις υποβαλλόμενες Οικονομικές Καταστάσεις της  Εταιρικής Χρήσης (1.1.2017 – 31.12.2017), την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Νίκου Γαρμπή.

 

Η Γενική Συνέλευση με μετοχές και ψήφους…… (ποσοστό ……) ………. τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, καθώς και την επ’ αυτών ως άνω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως καταρτίσθηκαν, υποβλήθηκαν αρμοδίως και δημοσιεύθηκαν.

  1. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 1.1.2017 – 31.12.2017.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση με μετοχές και ψήφους ………. (ποσοστό …..) έλαβε γνώση των αποφάσεων που λήφθηκαν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρικής Χρήσης (1.1.2017 – 31.12.2017), όπως αυτές αναγράφονται στα συνταχθέντα σχετικώς Πρακτικά των εν λόγω Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

  1. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την Εταιρική Χρήση 1.1.2017 – 31.12.2017.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 Η Γενική Συνέλευση με μετοχές και ψήφους  ………… (ποσοστό…..) απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την  Εταιρική Χρήση (1.1.2017 – 31.12.2017).

  1. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 2018.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Η Γενική Συνέλευση με μετοχές και ψήφους……… (ποσοστό…..) εξέλεξε ως ελεγκτική εταιρεία  …………………………………………

 

  1. Μετατροπή σε αμοιβαίο κεφάλαιο  του Ν. 3283/2004 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3371/2005 με ανταλλαγή των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της εταιρείας στο πλαίσιο της λύσης και εκκαθάρισης αυτής.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Η Γενική Συνέλευση με μετοχές και ψήφους ……… (ποσοστό…..) αποφάσισε …

 

 

  1. Ορισμός Εκκαθαριστή.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Η Γενική Συνέλευση με μετοχές και ψήφους ……… (ποσοστό…..) αποφάσισε ..

  1. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και τους Διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ.2 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, προκειμένου να συνάψουν συμβάσεις με την εταιρεία.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Η Γενική Συνέλευση με μετοχές και ψήφους ……… (ποσοστό…..) χορήγησε την άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας.

  1. Έγκριση Αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΧΕΔΙΟ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Η Γενική Συνέλευση με μετοχές και ψήφους ………. (ποσοστό …..) ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές κατά το έτος 2017 ποσού. ……..  ενώ για την χρήση 2018 πρόκρινε το ποσό των ………………

  1. Λοιπά θέματα.

……

Μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ. 25.05.2018

 

 

Get Adobe ReaderΘα χρειαστείτε το Adobe Reader για να ανοίξετε τα αρχεία. Εάν δεν το έχετε ήδη, κατεβάστε το από τον δικτυακό τόπο της Adobe κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στα δεξίά.