Aeolian Α. Ε. Ε. Χ.

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ»
ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 26931/06/Β/92/15

Με την από 297 / 12.03.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού αυτής, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ.«, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 7η Απριλίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της Πλ. Φιλικής Εταιρείας αρ. 14, Αθήνα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

  1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 17ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2009 – 31.12.2009) και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού.
  2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 17η Εταιρική Χρήση (1.1.2009 – 31.12.2009).
  3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την 17η Εταιρική Χρήση (1.1.2009 – 31.12.2009)
  4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  5. Επικύρωση Εκλογής Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.
  6. Έγκριση Αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2009 και προέγκριση Αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2010.
  7. Λοιπά θέματα: Συμβάσεις Εταιρείας, συνεργασίες της και κύριες τοποθετήσεις της.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε:

 

  • A’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 28η Απριλίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της Εταιρείας, Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14, Αθήνα.
  • Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 19η Μαϊου 2010 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της Εταιρείας, Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14, Αθήνα.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, οι κ.κ Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14, 4ος Όροφος, Αθήνα Τ.Κ. 106 73 ( τηλ. 210 7243900, fax 210 7294183 ) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης της Ε.Χ.Α.Ε. Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Mπορείτε να κατεβάσετε την Πρόσκληση σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 2010

Get Adobe ReaderΘα χρειαστείτε το Adobe Reader για να ανοίξετε τα αρχεία. Εάν δεν το έχετε ήδη, κατεβάστε το από τον δικτυακό τόπο της Adobe κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στα δεξίά.