Aeolian Α. Ε. Ε. Χ.

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 2006

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
“ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ”
ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 26931/06/Β/92/15

Με την από 23/01/06 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού αυτής, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας “ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ.”, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 22α Μαρτίου 2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της Πλ. Φιλικής Εταιρείας αρ. 14, Αθήνα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

  1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 13ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2005 – 31.12.2005) μετά της επ’ αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού.
  2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 13η Εταιρική Χρήση (1.1.2005 – 31.12.2005).
  3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την 13η Εταιρική Χρήση (1.1.2005 – 31.12.2005)
  4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  5. Επικύρωση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
  6. Εκλογή νέου Δ.Σ
  7. Προσαρμογή όρων σύμβασης μεταξύ της Αιολικής Α.Ε.Ε.Χ. και του Συμβούλου βάσει του άρθρου 32 του Ν. 3371/05 και έγκριση αυτών.
  8. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, για την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση, οι κ.κ. Μέτοχοι είναι υποχρεωμένοι πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης να προσκομίσουν και να καταθέσουν στην Εταιρεία σχετική βεβαίωση από το ΚΑΑ, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996 ή βεβαίωση που να αντιστοιχεί στη βεβαίωση του ΚΑΑ, η οποία να βεβαιώνει στον μέτοχο την μετοχική του ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών του, καθώς και τα πληρεξούσια ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους.

Mπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2006

Get Adobe ReaderΘα χρειαστείτε το Adobe Reader για να ανοίξετε τα αρχεία. Εάν δεν το έχετε ήδη, κατεβάστε το από τον δικτυακό τόπο της Adobe κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στα δεξίά.