Aeolian Α. Ε. Ε. Χ.

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 2007

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ»
ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 26931/06/Β/92/15

Με την από 8 Μαρτίου 2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού αυτής, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ.», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 4η Απριλίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της Πλ. Φιλικής Εταιρείας αρ. 14, Αθήνα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 14ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2006 – 31.12.2006) μετά της επ’ αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού.
2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 14η Εταιρική Χρήση (1.1.2006 – 31.12.2006).
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την 14η Εταιρική Χρήση (1.1.2006 – 31.12.2006)
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Επικύρωση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
6. Εκλογή νέου Δ.Σ.
7. Λοιπά Θέματα : Συμβάσεις εταιρείας, συνεργασίες της και κύριες τοποθετήσεις της.
Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, για την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση, οι κ.κ. Μέτοχοι είναι υποχρεωμένοι πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης να προσκομίσουν και να καταθέσουν στην Εταιρεία σχετική βεβαίωση από το ΚΑΑ, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996 ή βεβαίωση που να αντιστοιχεί στη βεβαίωση του ΚΑΑ, η οποία να βεβαιώνει στον μέτοχο την μετοχική του ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών του, καθώς και τα πληρεξούσια ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους.
ΤO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Mπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 2007

Get Adobe ReaderΘα χρειαστείτε το Adobe Reader για να ανοίξετε τα αρχεία. Εάν δεν το έχετε ήδη, κατεβάστε το από τον δικτυακό τόπο της Adobe κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στα δεξίά.