Aeolian Α. Ε. Ε. Χ.

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 2006

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
“ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ”
ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 26931/06/Β/92/15
Με την από 08.11.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού αυτής, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας “ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ.”, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 5η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της Πλ. Φιλικής Εταιρείας αρ. 14, Αθήνα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για αγορά από την Εταιρεία ίδιων μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού αριθμού αυτών, καθορισμός της ανώτατης και κατώτατης τιμής διενέργειας των αγορών και του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου οι αγορές θα συντελεσθούν, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως, καθορισμός κάθε άλλης αναγκαίας κατά νόμο προϋποθέσεως για την πραγματοποίηση των ως άνω αγορών και παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τήρηση των νομίμως προς τούτο διατυπώσεων, κατ΄ εφαρμογή του νόμου (άρθρο 16 παρ. 5,6,7,10 και 11 του Ν. 2190/1920, ως αντικαθίστανται με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 2892/2001).
ΘΕΜΑ 2ο: Διανομή προσθέτου (εκτάκτου) μερίσματος
Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, για την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση, οι κ.κ. Μέτοχοι είναι υποχρεωμένοι πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης να προσκομίσουν και να καταθέσουν στην Εταιρεία σχετική βεβαίωση από το ΚΑΑ, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996 ή βεβαίωση που να αντιστοιχεί στη βεβαίωση του ΚΑΑ, η οποία να βεβαιώνει στον μέτοχο την μετοχική του ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών του, καθώς και τα πληρεξούσια ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους.

TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Mπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 2006

Get Adobe ReaderΘα χρειαστείτε το Adobe Reader για να ανοίξετε τα αρχεία. Εάν δεν το έχετε ήδη, κατεβάστε το από τον δικτυακό τόπο της Adobe κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στα δεξίά.