Aeolian Α. Ε. Ε. Χ.

Ανακοίνωση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή κεφαλαίου

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25-11-2013 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσόν των 2.235.600,00 ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, ποσού 0,20 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,45 ευρώ σε 1,25 ευρώ.

Μετά την ως άνω επιστροφή κεφαλαίου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 13.972.500,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 11.178.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,25 ευρώ.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την αριθ K2-7355/12-12-2013 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας. Το Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 16.12.2013 ενημερώθηκε για την μείωση ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ 0,20 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 18.12.2013, οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α με τη νέα ονομαστική αξία, 1,25 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στου μετόχους ποσού ευρώ 0,20 ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 20.12.2013( record date) για την εν λόγω εισηγμένη εταιρεία.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 27.12.2013 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας «EUROBANK ERGASIAS A.E.» ως ακολούθως:

  1. Από τους χειριστές των δικαιούχων μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.
  2. Μέσω πίστωσης του λογαριασμού τους στην τράπεζα «EUROBANK ERGASIAS A.E.» εφόσον οι μέτοχοι έχουν δηλώσει την συγκεκριμένη τράπεζα ως χειριστή στο Σ.Α.Τ.
  3. Από το Δίκτυο των καταστημάτων της τράπεζας «EUROBANK ERGASIAS A.E.» στους μετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από τον Χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών. Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας «EUROBANK ERGASIAS A.E.» είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Με την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 27.03.2014,, η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας, ( Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14, 106-73 Αθήνα).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210 72 43 900 κα Όλγα Κασσελά).

Mπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:

Ανακοίνωση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή κεφαλαίου

Get Adobe ReaderΘα χρειαστείτε το Adobe Reader για να ανοίξετε τα αρχεία. Εάν δεν το έχετε ήδη, κατεβάστε το από τον δικτυακό τόπο της Adobe κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στα δεξίά.