Aeolian Α. Ε. Ε. Χ.

Σχέδιο άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ (30.12.2013)

ΣΧΕΔΙΟ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.

Όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 30ης Δεκεμβρίου 2013.

(α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά την ίδρυση της Εταιρείας ανήρχετο στο ποσό των δραχμών οκτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (850.000.000), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (1.062.500) μετοχές  ονομαστικής αξίας οκτακοσίων (800) δραχμών η κάθε μία, που κατέβαλαν ολοσχερώς οι ιδρυτές – μέτοχοι, σύμφωνα με το αρχικό Καταστατικό της Εταιρείας.

Με την από 7.5.1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Δρχ. τετρακόσια εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (474.800.000) με την έκδοση 593.500 ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 800 δρχ. έκαστη.

Με την από 8.2.1994 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εξακόσια εξήντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (662.400.000) που καταβλήθηκαν σε μετρητά με την έκδοση οκτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων (828.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας οκτακοσίων (800) δραχμών, εκάστη.

Με την από 28.1.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο εννιακόσια ογδόντα επτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (1.987.200.000) δραχμές που καταβλήθηκαν σε μετρητά με την έκδοση δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (2.484.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας οκτακοσίων (800) δρχ. η κάθε μία.

Με την από 22.3.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο εννιακόσια ογδόντα επτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (1.987.200.000) δραχμές που καταβλήθηκαν σε μετρητά με την έκδοση δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (2.484.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας οκτακοσίων (800) δρχ η κάθε μία.

Με την από 22.9.1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά έντεκα δισεκατομμύρια εννιακόσια είκοσι τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (11.923. 200.000) δραχμές που καταβλήθηκαν σε μετρητά με την έκδοση δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων τεσσάρων χιλιάδων (14.904.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας οκτακοσίων (800) δρχ. η κάθε μία.

Με την από 28.6.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε:
α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.2842/2000, κατά δέκα επτά εκατομμύρια σαράντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (17.046.450) δραχμές, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από οκτακόσιες (800) δραχμές σε 800,7625 δραχμές και
β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ.
Με την από 25.7.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα έξι χιλιάδες διακόσια ( 32.416.200 ) Ευρώ , για συμψηφισμό ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,35 σε 0,90 Ευρώ.
Με την από 17.04.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από 0,90 Ευρώ σε 1,80 Ευρώ και ταυτόχρονα μειώθηκε ο αριθμός των μετοχών από είκοσι δύο εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες (22.356.000) σε έντεκα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (11.178.000) μετοχές.

Με την από 20.07.2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διά διαγραφής ζημιών προηγουμένων χρήσεων κατά το ποσό των 14.205.556,48 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 1,80 Ευρώ σε 0,52915 Ευρώ και ταυτόχρονα αυξήθηκε κατά το ποσόν των 14.205.556,48 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του λογαριασμού του δημιουργηθέντος εκ της διαφοράς εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,52915 Ευρώ σε 1,80 Ευρώ.

Με την από 09.06.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 1.865.044,27 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,80 ευρώ σε 1,96684955 ευρώ και ταυτόχρονα μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 1.865.044,27 ευρώ με απόσβεση ζημιών από το λογαριασμό «αποτελέσματα εις νέον» με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,96684955 ευρώ σε 1,80 ευρώ. Περαιτέρω, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 1.676.700 ευρώ με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ποσού 0,15 ευρώ ανά μετοχή, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,80 ευρώ σε 1,65 ευρώ.

Με την από 31.03.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Α΄ Επαναληπτικής) των μετόχων μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσόν των 2.235.600 ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, ποσού 0,20 ευρώ ανά μετοχή, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,65 ευρώ σε 1,45 ευρώ.

Με την από 25.11.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσόν των 2.235.600,00 ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, ποσού 0,20 ευρώ ανά μετοχή, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,45 ευρώ σε 1,25 ευρώ.

Με την από 30.12.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσόν των __________________. ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, ποσού __________________ ευρώ ανά μετοχή, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,25 ευρώ σε __________________ ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό __________________ ευρώ διαιρούμενο σε 11.178.000 μετοχές με ονομαστική αξία __________________ η καθεμία.

Mπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:

Σχέδιο άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (30.12.2013)

Get Adobe ReaderΘα χρειαστείτε το Adobe Reader για να ανοίξετε τα αρχεία. Εάν δεν το έχετε ήδη, κατεβάστε το από τον δικτυακό τόπο της Adobe κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στα δεξίά.