Aeolian Α. Ε. Ε. Χ.

Ανακοίνωση πληρωμής μερίσματος 2005

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΙ Α.Μ.Α.Ε 26931/06/Β/92/15
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ότι σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22/3/2006 το μέρισμα για τη χρήση 2005 ανέρχεται σε 0,20 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσμτος είναι οι κ.κ. Μέτοχοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά την
λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 28/3/2006.
Από την 29/3/2006 οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το
δικαίωμα απολαβής μερίσματος.
Ημερομηνία ενάρξεως πληρωμής μερίσματος ορίσθηκε η 6/4/2006.
Το μέρισμα θα καταβληθεί σύμφωνα με τη νέα διαδικασία που ρυθμίζουν οι Κανονισμοί του
Χρηματιστηρίου Αξιών και του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών από την πληρώτρια Τράπεζα ALPHA
BANK, η οποία θα καταβάλει το μέρισμα:
1. Στους χειριστές των δικαιούχων μετόχων (Θεματοφύλακες – Χρηματιστηριακές Εταιρίες),
εφόσον έχουν δηλώσει ότι έχουν το δικαίωμα είσπραξης
2. Στους ίδιους τους μετόχους , μέσω του Δικτύου των Καταστημάτων της, προσκομίζοντας το
δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας και την εκτύπωση των στοιχείων της Μερίδας του
Συστήματος ΄Αυλων Τίτλων, όταν αυτοί
τηρούν τις μετοχές τους στο χειρισμό του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών,
δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει την σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης του
μερίσμτος σε χειριστή ,
δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους.
Η είσπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή εφ΄όσον προσκομίσει εκτός από
τα ανωτέρω και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, θεωρημένη για το
γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη δημόσια αρχή.
Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί δυνατή η καταβολή του μερίσματος μέσω των χειριστών τους
(περίπτωση 1) η είσπραξη του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από τους ίδιους μέσω του Δικτύου των
Καταστημάτων της Alpha Bank , από την 13/4/2006, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην περίπτωση 2.
Για κάθε πληροφορία οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας
(κα Τσάνα Νίκη, Δ/νση Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14 και Τηλ. 210-7243900).

Αθήνα 23 Μαρτίου 2006
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Mπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:

Mπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:

Ανακοίνωση πληρωμής μερίσματος 2005

Get Adobe ReaderΘα χρειαστείτε το Adobe Reader για να ανοίξετε τα αρχεία. Εάν δεν το έχετε ήδη, κατεβάστε το από τον δικτυακό τόπο της Adobe κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στα δεξίά.