Aeolian Α. Ε. Ε. Χ.

Ανακοίνωση Επιστροφής Κεφαλαίου 2008

Ανακοίνωση για αύξηση και ταυτόχρονη μείωση μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση και ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή κεφαλαίου.

Ανακοινώνεται από την εταιρία ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 09-06-2009 αποφάσισε:

  1. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 1.865.044,27 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,80€ σε 1,96684955€ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.865.044,27 Ευρώ με απόσβεση ζημιών από το λογαριασμό «αποτελέσματα εις νέον» με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,96684955€ σε 1,80€.
  2. επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,15 Ευρώ ανά μετοχή με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,80€ σε 1,65€. Μετά την ως άνω επιστροφή κεφαλαίου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 18.443.700,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 11.178.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,65 Ευρώ.


Τo Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. Κ2-7903/22/07/2009 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Το ιοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 28/07/2009 ενημερώθηκε για την αύξηση και ταυτόχρονη μείωση μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση και ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,15 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 03/08/2009 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 1,65 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,15 ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του .Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει. ικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 05/08/2009 (record date) για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 11/08/2009 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ως ακολούθως:

  1. Από τους Χειριστές των δικαιούχων μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.
  2. Μέσω πίστωσης του λογαριασμού τους στην τράπεζα EFG EUROBANK ΕRGASIAS Α.Ε εφόσον οι μέτοχοι έχουν δηλώσει την συγκεκριμένη τράπεζα ως χειριστή στο Σ.Α.Τ.
  3. Από το ίκτυο των καταστημάτων της τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. στους μετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από τον Χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών. Για την είσπραξη των μετρητών από το ίκτυο καταστημάτων της τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. είναι αναγκαία η προσκόμιση του ελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α..Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Με την πάροδο 3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 11/11/2009, η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρίας, Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14, 106-73 Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-7243900, κα Ευγενία Κοκορομύτη).

 

Mπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:
Ανακοίνωση Επιστροφής Κεφαλαίου 290709

Get Adobe ReaderΘα χρειαστείτε το Adobe Reader για να ανοίξετε τα αρχεία. Εάν δεν το έχετε ήδη, κατεβάστε το από τον δικτυακό τόπο της Adobe κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στα δεξίά.