Aeolian Α. Ε. Ε. Χ.

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2012

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ ,που πραγματοποιήθηκε την 21η Ιουνίου 2012 στα γραφεία μας, παρέστησαν ήεκπροσωπήθηκαν 40 μέτοχοι κάτοχοι 4.878.516 μετοχών – ψήφων σχηματίζοντας, δηλαδή,απαρτία ποσοστού 43,64% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν ήταν τα ακόλουθα:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης (1.1.2011 -31.12.2011) και των αυτών εκθέσεων του ΔιοικητικούΣυμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση (1.1.2011 – 31.12.2011).

3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την Εταιρική Χρήση (1.1.2011 – 31.12.2011)

4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Επικύρωση Εκλογής Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ( Εκλογή Δ.Σ. 8/9/2011)

6. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

7.Έγκριση Αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

8.Λοιπά θέματα: Συμβάσεις Εταιρείας, συνεργασίες της και κύριες τοποθετήσεις της.

ΘΕΜΑ 1ο : Υπεβλήθησαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσης (1.1.2011-31.12.2011), μετά της επ’ αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της εκθέσεως ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Κυπριανού Παπαγιαννόπουλου. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με μετοχές – ψήφους 4.878.516, ήτοι ποσοστό 43,64%, ενέκριναν τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, καθώς και την επ’ αυτών ως άνω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως καταρτίσθηκαν, υποβλήθηκαν αρμοδίως και δημοσιεύθηκαν.

ΘΕΜΑ 2ο: Η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση των αποφάσεων που λήφθηκαν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρικής Χρήσης (1.1.2011-31.12.2011), όπως αυτές αναγράφονται στα συνταχθέντα σχετικώς Πρακτικά των εν λόγω Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία και αναγνώσθηκαν από τον Γραμματέα στη Γενική Συνέλευση. Κατόπιν τούτου η Γενική Συνέλευση ομόφωνα (με μετοχές – ψήφους 4.878.516,
ήτοι ποσοστό 43,64%) ενέκρινε, τις αποφάσεις αυτές και επικύρωσε συγχρόνως και τα Πρακτικά.

ΘΕΜΑ 3ο : Επί του θέματος αυτού και αφού έγινε ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα (με μετοχές – ψήφους 4.878.516, ήτοι ποσοστό 43,64%), απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την Εταιρική Χρήση (1.1.2011 – 31.12.2011).

ΘΕΜΑ 4ο: Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί (με μετοχές – ψήφους 4.878.516, ήτοι ποσοστό 43,64%), ως ελεγκτική εταιρεία την GRANT THORNTON Α.Ε. με ΑΜ.127 καθώς και Ορκωτό Ελεγκτή για τη Χρήση 2012 τον: Παπαγιανόπουλο Κυπριανό , ΑΜ. 14261 και ως αναπληρωματική την : Μαρίνα Χρυσανθοπούλου, ΑΜ 15281 και καθόρισε το ύψος της αμοιβής τους έως το ποσό των 8.228,00 €.

ΘΕΜΑ 5ο: Ομόφωνα (με μετοχές – ψήφους 4.878.516, ήτοι ποσοστό 43,64%), επικυρώθηκε η εκλογή του κ. Herve Catteau, ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Eric Mookherjee.

ΘΕΜΑ 6ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα (με μετοχές – ψήφους 4.878.516, ήτοι ποσοστό 43,64%), χορήγησε την άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 7ο: Ομόφωνα (με μετοχές – ψήφους 4.878.516, ήτοι ποσοστό 43,64%), ενεκρίθησαν οι καταβληθείσες αμοιβές στο έτος 2011 ποσού 120.000,00 €, ενώ για την χρήση 2012 η Γενική Συνέλευση ομόφωνα προενέκρινε το ίδιο ποσό των 120.000€.

ΘΕΜΑ 8ο: Ομόφωνα (με μετοχές – ψήφους 4.878.516, ήτοι ποσοστό 43,64%), ενεκρίθησαν οι συμβάσεις της εταιρίας, οι συνεργασίες της και οι κύριες τοποθετήσεις της για το έτος 2011.

 Mπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2012

Get Adobe ReaderΘα χρειαστείτε το Adobe Reader για να ανοίξετε τα αρχεία. Εάν δεν το έχετε ήδη, κατεβάστε το από τον δικτυακό τόπο της Adobe κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στα δεξίά.