Aeolian Α. Ε. Ε. Χ.

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ , που πραγματοποιήθηκε την 18η Μαρτίου 2011 στα γραφεία μας, στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 44 μέτοχοι κατέχοντες 5.307.724 μετοχές – ψήφους σχηματίζοντας δηλαδή απαρτία με ποσοστό 47,48% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν επτά εκ των οκτώ ήταν τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 18ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2010 – 31.12.2010) και των αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με μετοχές – ψήφους 5.307.724 (ποσοστό 47,48%), ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της 18ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2010- 31.12.2010), την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 18η Εταιρική Χρήση (1.1.2010 – 31.12.2010). Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με μετοχές – ψήφους 5.307.724 (ποσοστό 47,48%), ενέκρινε τις αποφάσεις που λήφθηκαν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 18ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2010-31.12.2010), όπως αυτές αναγράφονται στα συνταχθέντα σχετικώς Πρακτικά των εν λόγω Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την 18η Εταιρική Χρήση (1.1.2010 – 31.12.2010). Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με μετοχές – ψήφους 5.307.724 (ποσοστό 47,48%), απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την 18η Εταιρική Χρήση (1.1.2010 – 31.12.2010).

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με μετοχές – ψήφους 5.307.724 (ποσοστό 47,48%), εξέλεξε ως ελεγκτική εταιρεία την GRANT THORNTON Α.Ε. με ΑΜ.127 καθώς και Ορκωτό Ελεγκτή για τη Χρήση 2011 τον: κ. Παπαγιαννόπουλο Κυπριανό , ΑΜ. 14261 και ως αναπληρωματική την : κα Μαρίνα Χρυσανθοπούλου , ΑΜ 15281 και καθόρισε το ύψος της αμοιβής τους έως το ποσό των 8.228,00 €.

ΘΕΜΑ 5ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. α του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. Το θέμα αυτό δεν συζητήθηκε λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας και οι κ.κ. μέτοχοι έχουν προσκληθεί σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 31.03.2011.

ΘΕΜΑ 6ο: Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με μετοχές – ψήφους 5.307.724 (ποσοστό 47,48%), χορήγησε την άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με μετοχές – ψήφους 5.307.724 (ποσοστό 47,48%), αποφασίσθηκε να μην διατεθούν αμοιβές για την χρήση 2010 και να προεγκριθούν αμοιβές για την χρήση του 2011.

ΘΕΜΑ 8ο: Λοιπά θέματα: Συμβάσεις Εταιρείας, συνεργασίες της και κύριες τοποθετήσεις της. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με μετοχές – ψήφους 5.307.724 (ποσοστό 47,48%), ενέκρινε τις συμβάσεις της εταιρείας, τις συνεργασίες της και τις κύριες τοποθετήσεις της.

 

Mπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 18/03/2011

Get Adobe ReaderΘα χρειαστείτε το Adobe Reader για να ανοίξετε τα αρχεία. Εάν δεν το έχετε ήδη, κατεβάστε το από τον δικτυακό τόπο της Adobe κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στα δεξίά.