Aeolian Α. Ε. Ε. Χ.

Ανακοίνωση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή κεφαλαίου

Ανακοινώνεται από την εταιρία ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ότι η Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 31.3.2011 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ 2.235.600 με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,20 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 16.208.100 διαιρούμενο σε 11.178.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,45 ευρώ η κάθε μία.

To Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την αριθ. K2- 3850/29-4-2011. απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Το Χ.Α. την 6η Μαΐου 2011 ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ 0,20 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 12 Μαΐου 2011, οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 1, 45 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ 0,20 ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ’αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 16η Μαίου 2011 (record date) για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 19η Μαΐου 2011 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας «EFG EUROBANK ERGASIAS» ως ακολούθως:

  1.  Από τους Χειριστές των δικαιούχων μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.
  2.  Μέσω πίστωσης του λογαριασμού τους στην τράπεζα «EFG EUROBANK ERGASIAS” εφόσον οι μέτοχοι έχουν δηλώσει την συγκεκριμένη τράπεζα ως χειριστή στο Σ.Α.Τ.
  3.  Από το Δίκτυο των καταστημάτων της τράπεζας «EFG EUROBANK ERGASIAS» στους μετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από τον Χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών. Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας » EFG EUROBANK ERGASIAS » είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Με την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 20η Σεπτεμβρίου 2011, η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρίας, (Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14, 106 73 Αθήνα ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (τηλ. 210-7243900 κα Κοκορομύτη Ευγενία ).

 

Mπορείτε να κατεβάσετε αυτό το άρθρο σε μορφή PDF κάνοντας κλικ παρακάτω:
Ανακοίνωση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή κεφαλαίου

Get Adobe ReaderΘα χρειαστείτε το Adobe Reader για να ανοίξετε τα αρχεία. Εάν δεν το έχετε ήδη, κατεβάστε το από τον δικτυακό τόπο της Adobe κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στα δεξίά.